Jak se přihlásit do Českého hudebního tábora mládeže - FACE?

INTERNET

POŠTA

E-MAIL

KOMBINACE

INTERNET

1. Proveďte rezervaci vyplněním červeně označené části přihláškového formuláře
2. Účastníci do 18 let (ke dni provedení rezervace) uveďte kontaktní údaj na rodiče (telefon e-mail), kterým bude zaslán 12ti místný autorizační kód.
3. Případně na info@chtm.cz odešlete e-mail se žádostí o rezervaci, kde uvedete, jméno a příjmení účastníka, adresu, datum narození, hlavní obor, termín a nástroj o který máte zájem a mobilní telefon rodiče/zákonného zástupce, kterému má být doručen autorizační kód.
4. Do 7 dnů obdržíte e-mailem potvrzení rezervace s uvedením čísla rezervace, jeden z rodičů / zákonných zástupců obdrží autorizační kód na telefon či e-mail.
5. Do dalších 7 dnů vyplňte přihláškový formulář včetně čísla rezervace a autorizačního kódu.
6. Přihláškový formulář odešlete.
7. Pokud se přihlašujete do našich táborů poprvé, prosím zašlete rodné číslo účastníka pro účely sjednání úrazového pojištění formou SMS ve tvaru jméno účastníka, rezervace xxxxxxx, rodné číslo na číslo +420 723 130 004.
8. Během 7 dnů obdržíte e-mailem registraci přihlášky účastníka včetně pokynů pro provedení platby.
9. Pokyny pro účastníky budou uveřejněny na internetových stránkách www.chtm.cz v sekci Ke stažení během června.

POŠTA

1. Vyplňte přihláškový formulář z našeho prospektu. K dispozici v sekci Ke stažení na www.chtm.cz
2. Internetový formulář vytiskněte, doplňte podpis účastníka. U účastníků do 18 let (ke dni podání přihlášky) doplňte alespoň 1 podpis rodiče / zákonného zástupce.
3. Formulář odešlete na adresu ČHTM o.p.s., Kolářského 390, 533 74 Horní Jelení, Česká republika
4. Během 10 dnů obdržíte jedním ze zvolených způsobů komunikace registraci přihlášky účastníka včetně pokynů pro provedení platby. Pokyny pro účastníky budou odeslány poštou do konce června.

E-MAIL

1. Vyplňte přihláškový formulář z našeho prospektu. K dispozici v sekci Ke stažení na www.chtm.cz
2. Internetový formulář vytiskněte, doplňte podpis účastníka. U účastníků do 18 let (ke dni podání přihlášky) doplňte alespoň 1 podpis rodiče / zákonného zástupce.
3. Formulář naskenujte a odešlete na e-mailovou adresu info@chtm.cz
4. Během 10 dnů obdržíte jedním ze zvolených způsobů komunikace registraci přihlášky účastníka včetně pokynů pro provedení platby. Pokyny pro účastníky budou odeslány poštou do konce června.

KOMBINACE

1. Proveďte rezervaci vyplněním červeně označené části přihláškového formuláře
2. Případně na info@chtm.cz odešlete e-mail se žádostí o rezervaci, kde uvedete, jméno a příjmení účastníka, adresu, datum narození, hlavní obor, termín a nástroj o který máte zájem. Kontakt na rodiče není třeba uvádět.
3. Do dalších 7 dnů vyplňte přihláškový formulář z našeho prospektu. Též k dispozici v sekci Ke stažení na www.chtm.cz
4. Pokud se přihlašujete do našich táborů poprvé, prosím uveďte do pole Poznámka rodné číslo účastníka pro účely sjednání úrazového pojištění
5. Internetový formulář vytiskněte, doplňte podpis účastníka. U účastníků do 18 let (ke dni podání přihlášky) doplňte alespoň 1 podpis rodiče / zákonného zástupce.
6. Formulář naskenujte a odešlete na adresu ČHTM o.p.s., Kolářského 390, 533 74 Horní Jelení, Česká republika nebo na e-mail info@chtm.cz
7. Během 7 dnů obdržíte jedním ze zvolených způsobů komunikace registraci přihlášky účastníka včetně pokynů pro provedení platby. Pokyny pro účastníky budou odeslány poštou konce června.

Vyplňte a odešlete závaznou přihlášku do ČHTM